Kaloula pulchra - Termitówka indyjska
Kaloula pulchra
Termitówka indyjska
Pelobates fuscus - grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus
grzebiuszka ziemna
Smilisca phaeota
Smilisca phaeota
Dendrobates tinctorius - drzewołaz malarski
Dendrobates tinctorius
drzewołaz malarski
Hyla sarda - rzekotka tyrreńska
Hyla sarda
rzekotka tyrreńska

Lissotriton vulgaris - Traszka zwyczajna

Odkrywca: Linnaeus Rok: 1758 Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Lissotriton vulgaris

Synonimy / nazwy nieaktualne:

Triturus vulgaris Lacerta vulgaris
Nazwa polska: Traszka zwyczajna
Nazwa niemiecka: Teichmolch

Rodzaj płaza:

Płazy ogoniaste

Długość życia :

28 lat

Wielkość samicy:

11 cm.

Wielkość samca:

11 cm.

Dostępność:

Niedostępny

Występowanie:

Europa (za wyjątkiem południowej części) Centralna i Zachodnia Azja, Turcja.

Biotop:

Lasy, ogriody, parki, zarośla pola uprawne.

Kategoria zagrożenia:

LC - najmniejszej troski

Żywienie:

Drobne bezkręgowce wodne i lądowe.

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Rozmnażanie:

Gody przypadają na kwiecień-czerwiec. Samica składa 200-400 jaj, z których po 10-20 dniach lęgną się larwy. Metamorfoza następuje po 2-4 miesiącach.

Uwagi:

GATUNEK W POLSCE OBJĘTY CAŁKOWITĄ OCHRONĄ PRAWNĄ !!! ZABRANIA SIĘ JEGO ŁAPANIA I PRZETRZYMYWANIA !!!
Data modyfikacji: 2011-12-02 10:00 Wojciech Suska