Dendrobates leucomelas - Drzewołaz żółtopasy
Dendrobates leucomelas
Drzewołaz żółtopasy
Bufo bufo - Ropucha szara
Bufo bufo
Ropucha szara
Phyllobates terribilis - Liściołaz żółty
Phyllobates terribilis
Liściołaz żółty
Rana lessonae - Żaba jeziorkowa
Rana lessonae
Żaba jeziorkowa
Osornophryne guacamayo
Osornophryne guacamayo

Rana arvalis - Żaba moczarowa

Odkrywca: Nilsson Rok: 1842 Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Rana arvalis
Nazwa polska: Żaba moczarowa
Nazwa niemiecka: Moorfrosche
Nazwa angielska: Moor frog

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Długość życia :

11 lat

Wielkość samicy:

4-8cm

Wielkość samca:

4-8cm

Dostępność:

Niedostępny

Występowanie:

Środkowa i wschodnia Europa,zachodnia część Azji.

Biotop:

Głównie tereny otwarte, łąki ,pola,rzadziej lasy.

Kategoria zagrożenia:

LC - najmniejszej troski

Żywienie:

Drobne owady i bezkręgowce.

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Rozmnażanie:

W środkowei Europie odbywa się na przełomie marca i kwietnia. Samce mają charakterystyczne niebieskie ubarwienie godowe. Samica składa jednorazowo od 1000 do 2000 jaj. Rozwój kijanek trwa 2-3 miesiące.

Uwagi:

Żaba moczarowa jest zewnętrznie bardzo podobna do trawnej.Charakterystyczna cecha-to wyrażnie zaostrzony pysk i bardziej wysmukle ciało.

GATUNEK W POLSCE OBJĘTY CAŁKOWITĄ OCHRONĄ PRAWNĄ !!! ZABRANIA SIĘ JEGO ŁAPANIA I PRZETRZYMYWANIA !!!
Data modyfikacji: 2011-12-12 09:00 Wojciech Suska