Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Lissotriton vulgaris - Traszka zwyczajna
Lissotriton vulgaris
Traszka zwyczajna
Dendrobates auratus - Drzewołaz złocisty
Dendrobates auratus
Drzewołaz złocisty
Pelobates fuscus - grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus
grzebiuszka ziemna
Rhinella marina - Ropucha aga
Rhinella marina
Ropucha aga

Plethodon glutinosus

Odkrywca: Rok: Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Plethodon glutinosus

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Dostępność:

Nie dotyczy

Biotop:

np. Namorzyny, lasy liściaste, Konary, itp Wilgotne lasy równikowe itp

Kategoria zagrożenia:

EX - wymarłe

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Temperatura °C:

np.W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C

Wilgotność powietrza %:

np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%.
Data modyfikacji: 2012-04-19 08:03