Rana temporaria - Żaba trawna
Rana temporaria
Żaba trawna
Megophrys nasuta - Narożnica nosata
Megophrys nasuta
Narożnica nosata
Phyllobates terribilis - Liściołaz żółty
Phyllobates terribilis
Liściołaz żółty
Agalychnis moreletii - chwytnica moreleta
Agalychnis moreletii
chwytnica moreleta
Rhinella marina - Ropucha aga
Rhinella marina
Ropucha aga

Plethodon glutinosus

Odkrywca: Rok: Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Plethodon glutinosus

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Dostępność:

Nie dotyczy

Biotop:

np. Namorzyny, lasy liściaste, Konary, itp Wilgotne lasy równikowe itp

Kategoria zagrożenia:

EX - wymarłe

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Temperatura °C:

np.W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C

Wilgotność powietrza %:

np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%.
Data modyfikacji: 2012-04-19 08:03