Xenopus laevis - Żaba szponiasta
Xenopus laevis
Żaba szponiasta
Litoria caerulea - Rzekotka australijska
Litoria caerulea
Rzekotka australijska
Hyla cinerea - rzekotka zielona
Hyla cinerea
rzekotka zielona
Hymenochirus boettgeri - karlik szponiasty
Hymenochirus boettgeri
karlik szponiasty
Ambystoma jeffersonianum
Ambystoma jeffersonianum

Pelobates fuscus - grzebiuszka ziemna

Odkrywca: Rok: Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Pelobates fuscus
Nazwa polska: Grzebiuszka ziemna
Nazwa niemiecka: Knoblauchskrotte
Nazwa angielska: Common spadefoot toad

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Długość życia :

Co najmniej 10 lat.

Wielkość samicy:

7,7 cm.

Wielkość samca:

6,5 cm.

Dostępność:

Nie dotyczy

Występowanie:

Środkowa i wschodnia Europa.

Biotop:

Żyje w różnych biotopach,często na terenach przekształconych przez człowieka,jak pola uprawne czy ogrody. Warunkiem występowania grzebiuszki są lekkie gleby,w których może się zakopywać.

Kategoria zagrożenia:

LC - najmniejszej troski

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Temperatura °C:

np.W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C

Wilgotność powietrza %:

np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%.

Rozmnażanie:

Rozród jest rozciągnięty w czasie,od marca do początków czerwca. Odbywa się całkowicie pod wodą,przy dnie zbiornika,jest trudny do obserwacji.Samice składają skrzek w postaci rulonów lub sznurów o długośći do 108cm,zawierających do 3000 jaj.Kijanki grzebiuszki są największe wśród larw europejskich płazów bezogonowych,osiągają do 17 cm długości.Ich rozwój trwa przeciętnie 90 dni.

Uwagi:

Gatunek ten podlega w Polsce ochronie gatunkowej.
Data modyfikacji: 2012-04-02 19:05