Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Dyscophus guineti - Żaba pomidorowa
Dyscophus guineti
Żaba pomidorowa
Rana arvalis - Żaba moczarowa
Rana arvalis
Żaba moczarowa
Dendrobates tinctorius - drzewołaz malarski
Dendrobates tinctorius
drzewołaz malarski
Pelophylax perezi - Iberyjska żaba wodna
Pelophylax perezi
Iberyjska żaba wodna

Leptodactylus labrosus

Odkrywca: Jiménez de la Espada Rok: 1875 Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Leptodactylus labrosus

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Dostępność:

Nie dotyczy

Występowanie:

Peru, Ekwador

Biotop:

np. Namorzyny, lasy liściaste, Konary, itp Wilgotne lasy równikowe itp

Kategoria zagrożenia:

LC - najmniejszej troski

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy
Data modyfikacji: 2012-01-08 14:01 Wojciech Suska