Hyla arborea - Rzekotka drzewna
Hyla arborea
Rzekotka drzewna
Agalychnis litodryas
Agalychnis litodryas
Alytes obstetricans - pętówka babienica
Alytes obstetricans
pętówka babienica
Bombina pachypus - kumak włoski
Bombina pachypus
kumak włoski
Cynops ensicauda - traszka riukiańska
Cynops ensicauda
traszka riukiańska

Ambystoma maculatum

Odkrywca: Rok: Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Ambystoma maculatum

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Dostępność:

Nie dotyczy

Biotop:

np. Namorzyny, lasy liściaste, Konary, itp Wilgotne lasy równikowe itp

Kategoria zagrożenia:

EX - wymarłe

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Temperatura °C:

np.W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C

Wilgotność powietrza %:

np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%.
Data modyfikacji: 2012-04-26 00:08