Rana temporaria - Żaba trawna
Rana temporaria
Żaba trawna
Trachycephalus resinifictrix - Rzekotka żabia
Trachycephalus resinifictrix
Rzekotka żabia
Ambystoma tigrinum - Ambystoma tygrysia
Ambystoma tigrinum
Ambystoma tygrysia
Nymphargus anomalus
Nymphargus anomalus
Pelophylax perezi - Iberyjska żaba wodna
Pelophylax perezi
Iberyjska żaba wodna

Ambystoma maculatum

Odkrywca: Rok: Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Ambystoma maculatum

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Dostępność:

Nie dotyczy

Biotop:

np. Namorzyny, lasy liściaste, Konary, itp Wilgotne lasy równikowe itp

Kategoria zagrożenia:

EX - wymarłe

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Temperatura °C:

np.W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C

Wilgotność powietrza %:

np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%.
Data modyfikacji: 2012-04-26 00:08