Dyscophus antongilii - żaba pomidorowa*
Dyscophus antongilii
żaba pomidorowa*
Agalychnis annae
Agalychnis annae
Pelobates fuscus - grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus
grzebiuszka ziemna
Smilisca phaeota
Smilisca phaeota
Cryptobranchus alleganiensis - diabeł błotny
Cryptobranchus alleganiensis
diabeł błotny

Ambystoma jeffersonianum

Odkrywca: Rok: Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Ambystoma jeffersonianum

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Dostępność:

Nie dotyczy

Biotop:

np. Namorzyny, lasy liściaste, Konary, itp Wilgotne lasy równikowe itp

Kategoria zagrożenia:

EX - wymarłe

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Temperatura °C:

np.W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C

Wilgotność powietrza %:

np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%.
Data modyfikacji: 2012-04-19 11:02